Anekdotos:20 octobre 2020

De Anekdotos


Setrillera, finals del segle XVI, museu Soler Blasco de Xàbia.JPG
Vinaigrier en terre cuite de la fin XVIe siècle, du musée Soler Blasco de Xàbia.

En cantonnais, l'expression « jarre de vinaigre » désigne une personne jalouse.[1]


19 octobre 2020 - 20 octobre 2020 - 21 octobre 2020